Pravna pojasnila

Namen zbiranja in obdelave osebnih podakov
Vložiti nameravamo pobudo za spremembo Zakona o davku na dodano vrednost  kot sledi:
- iz 25. člena se v celoti izvzame 6. točka
- v razdelku “VIII. STOPNJA DDV” se doda člen:
25.a
(ničelna stopnja DDV)
Po stopnji 0% se obračunava in plačuje DDV od:
1. knjig (vključno z zvočnimi knjigami, brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi slikanicami ter otroškimi knjigami za risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi rokopisi, zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), časopisi in periodične publikacije (vključno s knjižnično izposojo teh gradiv, če le-ta ni oproščena plačila DDV v skladu s 26. členom tega zakona) razen tistih, ki v celoti ali v
večini vključujejo reklamne vsebine.     

Navodila za izpolnjevanje
Upoštevani bodo podpisi, ki vključujejo naslednje podatke: Ime, priimek, naslov, pošta, podpis, datum podpisa.

Soglasje podpisnika
S podpisom peticije podpisnik soglaša, da lahko organizator peticije koristi moje podatke v namen uresničenja peticijske zahteve v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/2004).

Organizatorja peticije
Založba Sanje, d. o. o., Alešovčeva 37, 1000 Ljubljana ter
(v letu 2006) Odbor za ničelno stopnjo, Združenje založnikov in knjigotržcev pri GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

Dodatna pojasnila
Tisti, ki ste peticijo že podpisali na spletni strani, lahko to storite tudi na papirju, saj se podpisi ne seštevajo!
Institucije, založbe, društva in podjetja vabimo, da svojo podporo peticiji sporočijo na elektronski naslov knjiga@peticija.si; Sporočilo naj vsebuje uradni naslov organizacije, podpisatelja ter kontaktni naslov odgovorne osebe.
 
Spletna stran: www.peticija.si

Podpisi zbrani do vključno 20. oktobra, so bili 23. oktobra 2006 vloženi v Parlament Republike Slovenije.
Podpisovanje peticije se nadaljuje.

Pobudniki in prvopodpisniki peticije:

Rok Zavrtanik, založba Sanje

dr. Kristina Brenkova, pisateljica

Milan Dekleva, pesnik

Miloš Mikeln, pisatelj

Tone Pavèek, pesnik

Janko Moder, pisatelj in prevajalec

Jože Faganel, profesor slovenskega jezika in književnosti

dr. Maja Breznik, raziskovalka

prof. dr. Manca Košir

Damjana Hainz, bivša direktorica knjižnice Oton Županèiè, upokojenka

prof. dr. Rastko Moènik, sociolog

prof. dr. Andrej A. Lukšiè, Inštitut za ekologijo

akademik, prof. dr. Boris Paternu

dr. Neda Pagon, založba Studia Humanitatis

Blanka Jarni, Založba Genija

Zoja Skušek, Založba CF

Iztok Osojnik, pisatelj, pesnik, prevajalec

Janez Skok, Založba Sidarta

Bojana Pavliè, Založba Iskanja

Knjigarna in založba Libris

Knjigarna Kulturnica Velenje

akademik prof. dr. Matjaž Kmecl

zaslužni profesor dr. Gregor Kocjan

Slavko Pregl, pisatelj

Desa Muck, pisateljica

Barbara Korun, pesnica

Zlatko Kauèiè, glasbenik

Tina Košir, publicistka, voditeljica oddaje Knjiga mene briga

Primož Repar, Založba Apokalisa

Jure Potokar, pesnik, prevajalec

Matej Krajnc, pesnik, pisatelj, glasbenik

Peter Kisin, urednik

Ana Bariè, prevajalka

Dušan Jelinèiè, pisatelj (Trst)

Urban Golob, pisatelj, fotograf

Janez Ramoveš, pesnik

Sebastijan Pregelj, pisatelj

Ivo Stropnik, Velenika

Ivan Dobnik, Revija Poetikon

Andrej Detela, znanstvenik, pisatelj

prof. dr. Dragan Marušiè, matematik

Andrej Rozman - Roza, pesnik

Franc Burgar, prevajalec, Ljubljana

prof. dr. Aleš Debeljak, Ljubljana

akademik Ciril Zlobec, pesnik in pisatelj

Miha Mazzini, pisatelj, Ljubljana

Rudi Zaman, Založba Didakta, Radovljica

Boštjan Gorenc - Pižama, književnik in glasbenik

Matjaž Bizjak, Prešernova družba, Ljubljana

Suzana Koncut, prevajalka

Nives Vidrih, prevajalka, Ljubljana

Branko Gradišnik, pisatelj

dr. Zalka Drglin, Ljubljana

dr. Miran Jus, raziskovalec

prof. dr. Pavel Zgaga, filozof, Ljubljana

Lenart Šetinc, ravnatelj NUK

dr. Andrej Blatnik, pisatelj

Suzana Tratnik, pisateljica in sociologinja, Ljubljana

Vesna Milek, novinarka in pisateljica, Ljubljana

prof. dr. Lev Kreft

dr. Boris A. Novak, Ljubljana, pesnik

prof. dr. Marko Uršiè, filozof

prof. dr. Marko Marinèiè, klasièni filolog

dr. Vojislav Likar, Založba ZRC, ZRC SAZU

akademik Kajetan Koviè, pesnik

prof. dr. Marjana Kobe

Miriam Drev, književna prevajalka in pesnica

Meta Hoèevar, dramaturginja, režiserka

Milena Zupanèiè, igralka

doc. dr. Jože Vogrinc, sociolog, FF

Alja Predan, Mgl, urednica

Vasja Predan, teatrolog

prof ddr.Igor Grdina, raziskovalec, zgodovinar, ZRC SAZU

zaslužni profesor Dr. Martin Žnideršiè

dr. Valerija Vendramin, raziskovalka

Jože Piano, Družba Piano, Ljubljana

Peter Kovaèiè Peršin, revija Revija 2000

prof. dr. Mladen Dolar, filozof

Rapa Šuklje, prevajalka, publicistka

Vita Mavriè, Cafe teater, Ljubljana

Dušan Jovanoviè, režiser

dr. Miklavž Komel, pesnik in umetnostni zgodovinar

Tanja Tuma, Društvo slovenskih založnikov, Ljubljana

Ifigenija SimonoviĂŚ

Veno Taufer, pesnik

Ervin Fritz, pesnik

Podpisovanje drugih peticij na spletu:

Peticija ukinimo vojsko!

 

Peticija proti gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu

 

Peticija proti razkazovanju vojaške moči

knjiga@peticija.si

Design: Boštjan Pavletič
Uredništvo: Založba Sanje
Spletna aplikacija: Spletoholik